Lĩnh vực pháp lý đất đai bao gồm:  

Tư vấn việc mua bán chuyển nhượng nhà đất, tách, hợp thửa đất. 

Pháp Dân cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, đất đai và xây dựng. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

Cung cấp cho khách hàng ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản, đất đai và xây dựng.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/dịch vụ bất động sản và xây dựng.

Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động đầu tư cũng như từ các giao dịch liên quan đến bất động sản, đất đai và xây dựng. 

1.  Tư vấn pháp luật đất đai về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

2.  Tư vấn pháp luật đất đai liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

3.  Tư vấn pháp luật đất đai về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.

4.  Tư vấn quy định pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất:

5.  Luật sư tiếp nhận thông tin, tư vấn, nghiên cứu hồ sơ đất đai và tham gia tranh tụng khi có yêu cầu của quý khách hàng về giải quyết tranh chấp về đất đai:

6.  Tư vấn pháp luật đất đai và các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng: 

Giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Tách sổ đỏ