Lĩnh vực pháp lý đất đai bao gồm:  

Tư vấn việc mua bán chuyển nhượng nhà đất, tách, hợp thửa đất. 

Luật Đại Việt cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực bất động sản, đất đai và xây dựng. Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

Cung cấp cho khách hàng ý kiến tư vấn pháp lý liên quan đến các dự án bất động sản, đất đai và xây dựng.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản/dịch vụ bất động sản và xây dựng.

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý trong việc xác lập và triển khai các giao dịch liên quan đến bất động sản, đất đai và xây dựng như thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, mua/bán nhà, thuê/cho thuê nhà, thuê/cho thuê văn phòng, quản lý bất động sản (quản lý văn phòng cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, quản lý khách sạn, quản lý căn hộ)…

Đại diện khách hàng đàm phán, hỗ trợ khách hàng soạn thảo và rà soát các hợp đồng liên quan đến bất động sản, đất đai và xây dựng như hợp đồng thuê đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất, hợp đồng mua/bán nhà, hợp đồng thuê/cho thuê nhà, hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng, các loại hợp đồng quản lý bất động sản…

Tư vấn và đại diện cho khách hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các hoạt động đầu tư cũng như từ các giao dịch liên quan đến bất động sản, đất đai và xây dựng. 

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật hoặc vướng mắc pháp lý liên quan đến Đất đai, tranh chấp đất đai, thừa kế, mua bán chuyển nhượng đất đai…và tùy theo tính chất công việc có thể liên hệ gặp luật sư tư vấn qua hình thức tư vấn pháp luật trực tiếp tại văn phòng Luật Minh Gia; Tư vấn luật đất đai trực tuyến hoặc gửi Email câu hỏi đề nghị tư vấn cho chúng tôi.

1.  Tư vấn pháp luật đất đai về thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Luật sư tư vấn cho quý vị về các nội dung như:

+   Tư vấn quy định pháp luật đất đai về hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và tư vấn chuẩn bị hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất;

+   Tư vấn quy định pháp luật đất đai về trình tự và thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

2.  Tư vấn pháp luật đất đai liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bao gồm:

+   Luật sư tư vấn quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

+   Tư vấn pháp luật đất đai về trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

+   Luật sư tư vấn các quy định pháp lý khác liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

3.  Tư vấn pháp luật đất đai về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất, nội dung cụ thể như sau:

+   Luật sư tư vấn quy định pháp luật liên quan đến chuyển nhượng và hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Tư vấn chuẩn bị, soạn thảo các hợp đồng (chuyển nhượng, tặng cho…) quyền sử dụng đất, soạn thảo di chúc, phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất …

+   Tư vấn pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến trình tự, thủ tục sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

+   Hoiluatgia.vn tư vấn và thực hiện các yêu cầu sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng;

4.  Tư vấn quy định pháp luật đất đai và các quy định khác liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất:

5.  Luật sư tiếp nhận thông tin, tư vấn, nghiên cứu hồ sơ đất đai và tham gia tranh tụng khi có yêu cầu của quý khách hàng về giải quyết tranh chấp về đất đai:

6.  Tư vấn pháp luật đất đai và các vấn đề pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng: