Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Tiêu chuẩn ISO 17025 là gì?

Sơ lược về tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: ISO/IEC 17025 (phiên bản tiên tiến nhất lúc bấy giờ là ISO/IEC 17025:2005) có tên gọi khá đầy đủ là yêu cầu chung về năng lực chuyên môn của phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn (General Requirements for the competence of testing and calibration laboratories). ISO/IEC 17025:2005 là […]

Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì?

ISO 13485:2003 là gì? ISO là viết tắt tên của tổ chức triển khai quốc tế về tiêu chuẩn hóa ( International Organization For Standaraization). chuẩn mức được ban hành năm 2003 ( gọi tắt là phiên bản năm 2003). ISO 13485 là tiêu chuẩn về khối hệ thống cai quản an toàn và tin […]

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

tiêu chuẩn khối hệ thống quản lý chất lượng (QMS) ISO 9000 được thiết kế để giúp những tổ chức đảm bảo an toàn đáp ứng của người tiêu dùng & các bên tương quan khác trong những khi cung ứng các nhu cầu theo luật định & luật pháp liên quan đến dòng sản […]

Tiêu chuẩn ISO 22000 là gì?

An toàn thực phẩm An toàn thực phẩm có liên quan đến sự hiện diện của các mối nguy từ thực phẩm trong thực phẩm tại điểm tiêu thụ. Vì các mối nguy hiểm về an toàn thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm, điều cần […]